Нашата #ФАРА2019 равносметка: 3 сребра за кампанията с WWF SOS Rivers – в категория Социална кампания, Иновация и Ambient. Ние продължаваме да се борим за реките на България. Научи повече.